44

علی عابدینی من یک چهارراه است / امید بلاغتی

آذر ماه هشتاد ویک:

خیلی ساده نیست یعنی ابداً توضیحش کار آسانی نیست. توضیح همین تک جمله "خیابان هم می تواند خانه باشد."

این سخت‌ترین مسئله‌ای است که در توضیح رابطه ام با چهارراه ولی عصر می توانم شرح بدهم. در مورد خانه اما چیزهایی می‌دانم. خانه الزاماً یک جای مسقف نیست. یعنی من فکر می‌کنم ابداً یک سقف نیست. اما باید تن پوش هراس ما باشد. ...