11

علاقه به تعمیم / ایمان افسریان

وقتی سخن از دانش، سیاست، هنر و ... می‌شود، اینگونه تصور می‌کنیم که تعاریف و معانی که ما از این کلمات در ذهن داریم، همه جا و در طول تاریخ همان بوده که اکنون است. ما ترجیح می‌دهیم یک ماسک تراش آفریقایی، یک خطاط ایرانی، یک بافنده‌ی هندی، یک شمایل نگار روس و یک کانسپچوالیست آمریکایی را در یک طبقه‌بندی و در یک تعریف از هنر و هنرمند جای دهیم. ...