22

عصر آوانگارد / هیلتون کرامر / محمدرضا یگانه‌دوست

منتقد فرانسوی، آلبر تیبوده، در کتاب «تاریخ ادبیات فرانسه از 1789 تا عصر حاضر» از سه انقلابی که جریان سمبولیسم در شعر فرانسه ایجاد کرده است سخن می‌گوید. انقلاب اول در تکنیک ادبی بود که میان شعر عادی و شعر آزاد گسستی ایجاد نمود. انقلاب دوم اوج بی‌طرفی سبک شعری بود – ظهور شعر ناب، کوشش برای بازآفرینی بهترین موسیقی، آنچنان که مالارمه انجام داد، و در نهایت خلق شعری که در آن کلمات ابتکار عمل را در دست داشتند. اما سومین انقلاب که ثابت شد از همه تعیین کننده‌تر است- خود ایده انقلاب بود...