12

طرح یک نمایش / توماس وِسکی / حمیدرضا کرمی

برای من توصیف جذابیت و کششی که عکس‌های ویلیام اگلستون ایجاد می‌کنند، دشوار است. بیش از بیست سال قبل، (کتاب) «راهنمای ویلیام اگلستون»، کاتالوگ نمایشگاه انفرادی او در موزه‌ی هنرهای مدرن نیویورک در سال 1976 را خریدم. بارها و بارها به عکس‌های رنگی این کتاب نگاه کرده‌ام، اما هنوز هم واقعاً نمی‌توانم دلیل آن را توضیح دهم که چرا این عکس‌ها زمانی چنین طولانی مرا دل‌مشغول خود ساخته‌اند.