طراحی بکتاش سارنگ جوانبخت، از مجموعه‌ی «انفرادی» که در پاییز ۱۳۹۷ در گالری آب‌انبار نمایش داده شده است.
50,000 ریال – خرید

70

طراح هزارتوها / علیرضا رضایی‌اقدم

نگاهی به نمایشگاه بکتاش سارنگ‌جوانبخت در گالری آب‌انبار