70

طراح هزارتوها / علیرضا رضایی‌اقدم

نگاهی به نمایشگاه بکتاش سارنگ‌جوانبخت در گالری آب‌انبار