>> شماره 62

طراحی تعاملی چیست و چگونه آن را به کار ببندیم / کری کزن / مژگان قره

طراحی تعامل یکی از مهم‌ترین مفاهیم مورد بحث در سال 2015 میلادی قلمداد می شود و مفهمومی است که شما می‌بایست در موردش فکر کنید و در تمام پروژه‌های دیجیتال برای آن طرح‌ریزی کنید. ...