68

طراحی تایپ تنها به طراحی حروف مربوط نیست / گفت‌وگوی سایت Smashing Magazine با خاجاگ اَپِلیان

خاجاگ اپلیان جرفه‌اش را با مطالعه زیر نظر بعضی از بهترین اذهان تایپوگرافی جهان آغاز کرده است. او، نه تنها یک طراح تایپ و طراح گرافیک با استعداد است، تعجب‌آور نیست که دیزنی را به عنوان یکی از مشتریان، در شمار تعدادی از مؤسسات بومی و غیر سودآور در سراسر خاورمیانه به حساب می‌آورد...