یک اثر چاپی از آلبرشت دورر
50,000 ریال – خرید

47

طراحی با سمت راست مغز / بتی ادواردز / عربعلی شروه

افراد خلاق به كرات تفاوت بين دو روند جمع‌آورى اطلاعات و تبديل خلاقانه آنها را شناخته‌اند. كشفيات اخير در مورد نحوه كار مغز شروع به توضيح اين دو روند كرده است. آگاهى يافتن از كار هر يك از دو نيمه مغز گامى مهم در آزادى و بروز نيروى خلاقه بالقوه است. مغز انسان وقتى از بالا به آن نگاه مى كنيم شبيه به دو نيمه گردو است دو نيمه حلقه حلقه گرد و ظاهراً مشابه كه در وسط به هم وصل شده‌اند.اين دو نيمه را «نيمكره چپ» و «نيمكره راست» ناميده‌اند.