شماره 47

طراحی با سمت راست مغز / بتی ادواردز / عربعلی شروه

طراحی با سمت راست مغز

دانستن اینکه مغز ما انسان‌ها شبیه گردو پیچ در پیچ است و دو نیمکره‌ی راست و چپ آن عملکردِ متفاوتی دارند چه اهمیتی برای یک هنرمند می‌تواند داشته باشد؟ حدود صد و پنجاه سال پیش دانشمندان پی بردند که حرف زدن و توانایی‌های مربوط به زبان به نیمکره‌ی چپ مغز ارتباط دارد. اما بعدها با تکمیل نظریات دانشمندان مشخص شد که این توانایی‌ها در دو نیمکره مغز انسان مکمل یکدیگر هستند. هر کدام واقعیت خاص خود را مشاهده می‌کنند. این دستاورها در امر آموزش اهمیت زیادی دارد ولی چه ارتباطی با طراحی می‌تواند داشته باشد؟

مقاله «طراحی با سمت راست مغز» نشان می‌دهد که تحقیقات راجع‌به سیستم پردازش مغز به تحلیل اطلاعات بصری مغز نیز راه یافته است. با این پیشرفت مهم در شناخت عملکرد مغز انسان، مقاله به سراغ مشکلات طراحان در اجرای پرسپکتیو می‌رود. سپس ارتباطش با این پیشرفت را بررسی می‌کند. در پرسپکتیو هنرمند معمولاً تلاش می‌کند آنچه فهمیده است را بیشتر بر روی کاغذ بیاورد تا آنچه که می‌بیند. مقاله با مثالی از آلبرشت دورر نشان می‌دهد که چگونه طراحی همچون دورر تلاش کرده است تا این مشخصه را در کار خود بسنجد. دورر سیستمی برای طراحی خود در نظر می‌گیرد که نشانگر اهمیت عملکرد مغز در طراحی است. برای درک و دریافت بهتر این مقاله مطالعه‌ی مقاله‌ی «دیدن و دانستن» و «مبانی عصب‌شناسی هنر» در شماره 47 توصیه می‌شود.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید. 

از متن مقاله:

افراد خلاق به كرات تفاوت بين دو روند جمع‌آورى اطلاعات و تبديل خلاقانه آنها را شناخته‌اند. كشفيات اخير در مورد نحوه كار مغز شروع به توضيح اين دو روند كرده است. آگاهى يافتن از كار هر يك از دو نيمه مغز گامى مهم در آزادى و بروز نيروى خلاقه بالقوه است. مغز انسان وقتى از بالا به آن نگاه مى كنيم شبيه به دو نيمه گردو است. دو نيمه حلقه حلقه گرد و ظاهراً مشابه كه در وسط به هم وصل شده‌اند. اين دو نيمه را «نيمكره چپ» و «نيمكره راست» ناميده‌اند.

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور