شماره 48

طبیعت بیجان به مثابه‌ی شیء شخصی / مِیِر شاپیرو / پیمان امیدوار

سرآغاز كار هنری (1935) شاید مهم‌ترین مقاله‌ای است كه در آن هایدگر درك خود از هنر و اثر هنری را ارائه می‌كند. در جایی از این مقاله، هایدگر برای روشن ساختن این‌كه یك شیء چیست، و روشن ساختن نسبت و تمایز میان اشیاء محض یا طبیعی، اشیاء مصنوع یا ابزارها، و آثار هنری به عنوان گونه‌ای از اشیاء، در مورد نقاشی وان‌گوگ از پوتین‌هایی كهنه سخن می‌گوید و آنها را به عنوان كفش‌های كهنه زنی دهقان تفسیر می‌كند. میر شاپیرو، منتقد و نظریه‌پرداز مشهور هنر، در سال 1965 در مقاله‌ای كه ترجمه آن را در ادامه می‌خوانید تفسیر هایدگر از این تصویر را نوعی فرافكنی و سوءتفسیر می‌داند و خود دركی از آن ارائه می‌دهد كه به واقعیت‌های مستند پیرامون این كار و زندگی وان‌گوگ توجه بیشتری دارد.

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور