60

طبیعت بیجان با صدف‌ها و لیمو: در باب اشیاء و صمیمیت / مارک دوتی / مهدی نصراله‌زاده

یک روز فوق‌العاده سرد، هوای آپر ایست سایدِ منهتن پر از ابرهای دودِ برخاسته از دودکش‌ها و خشکشویی‌ها، دود برخاسته از لوله‌ی اگزوز تاکسی‌های معطّل، اعلان‌ها و پرچم‌های رقصان در باد، و دسته‌های کبوتران. در اینجا، بر روی پله‌های موزه، دسته‌ای از آنها به‌یکباره تصمیم می‌گیرند به هوا بلند شوند، صدای برخاستن‌شان شبیه هیچ چیزی نیست مگر احتمالاً صدای صفیرمانندی که یک اجاق گازی تولید می‌کند، وقتی شعله به‌یکباره درمی‌گیرد؛ فقط در مورد پرندگان، به دنبال مکش ناگهانی هوا صدای بال‌بال زدن‌های ریتمیکی می‌آید که تقریباً به محض اوج گرفتنِ دسته‌ی کبوتران در آسمان محو می‌شود. صدای برخاستن‌شان لابه‌لای ستون‌های قرص و محکم موزه و درهای سنگین آن پژواک می‌یابد، همان‌گونه که در پلکان عریضی که در آن حتی در سرما نیز آدم‌هایی را می‌بینی که دارند سیگار می‌کشند و بر روی هیکل‌های سرمازده‌شان این پا و آن پا می‌شوند، چوب‌شور می‌خورند و روی لیوان‌های قهوه‌ی کاغذیِ آبی و سفیدشان خم شده‌اند. ...