شماره 61

ضمیمه: ضمایم بابک گلکار / عباس دانشوری / فرید دبیرمقدم

موضوع این یادداشت قاب‌های بابک گلکار است که آن‌ها را با عنوان «ضمایم» نمایش داده است. موضوعات کار گلکار غالباً برگرفته از تجزیه و تحلیل شرایط فضای ارتباطی معاصر است که بر اغلب انسان‌ها مسلط شده ‌است. قاب‌هایی که ارجاعات متعدد نشانه‌شناختی و نمادین به قدرت‌های نهادین جوامع دارد. عباس دانشوری در این نقد از نگاه فیلسوفانی همچون کانت و دریدا به مضمون قاب بهره می‌گیرد. مبنای تحلیل نویسنده بر آثار بابک گلکار، به حاشیه راندن هنر و مزیت دادن به ساختارهای نهادی گوناگون است. قاب‌های گلکار تنها اشاراتی نمادین نیستند. آنها در بطن خود به قدرت‌های نهادین اشاره می‌کنند، اشاره‌ای که بی‌شباهت به آثار کریستوا نیست.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید. 

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور