62

صفحه نمایش در مقابل کاغذ: تفاوت بین خواندن و یادگرفتن چیست؟ / کارولین میربرگ و نینا ویبرگ / غزاله ابراهیمی

همه‌ی ما سرصفحه روزنامه‌ها را دیده‌ایم؛ صفحات نمایش باعث می‌شوند آرام‌تر بخوانیم، یادگیری‌ مان عمق کمتری داشته باشد، کمتر به خاطر‌آوریم و بدتر بخوابیم. آیا به همین خاطر است که دانشجویان‌ترجیح می‌دهند متون کتاب‌های الکترونیکی‌شان را به صورت چاپی داشته باشند؟ ...