29

صدایی برای اعتلای فتوژورنالیسم / کیارنگ علایی

NPPA نام اختصاری انجمن ملی عکاسان شاغل در مطبوعات آمریکا است که هر سال در میان پروژه‌های متعدد عکاسی ژورنالیستی و آن دسته از روایت‌های تصویری که در طول سال در یکی از نشریات رسمی آمریکا منتشر می‌شود دست به گزینش بهترین‌ها می‌زند. این انجمن برای اولین بار در آوریل 1946 با شعار Hello every body! this is the the voice of the press . در بوستون تشکیل شد و از آن سال کوشیده است به طور خلاقانه‌ای به فتوژورنالیسم در جهان بنگرد و به اعتلای آن بیاندیشد. ...