کاسپر داوید فردریش / سرگردان بر فراز مه / 1818
50,000 ریال – خرید

60

شکل‌ گرفتن از طبیعت، شکل‌ دادن به تاریخ / مجید اخگر

درباره‌ی رمانتيسم متقدم آلمان به عنوان سرمشق‌ مدرنيسم هنری