شماره 29 شواهدی از خاطرات گم شده / گردآوری و ترجمه: مهدیه کُرد

24 آوریل 2008 امروز حول و حوش ساعت 10 صبح در طول مسیری که به سمت فرودگاه می‌رود و جاهای دیگر رانندگی می‌کردم در طول راه تعداد زیادی عکس تصادفی از فضای اطرافم گرفتم. خارج از شهر در یک روستا نگه داشتم، از ماشین پیاده شدم و از چند خانه قدیمی در حال تعمیر عکاسی کردم. وقتی مشغول این کار بودم سر و کله تعدادی از روستاییان پیدا شد...