1

شهر در آثار هاپر / لوید گودریچ / بتی آواکیان

شهر معاصر امریکایی کانون توجه بسیاری از آثار هاپر است. هرچند قبلاً حلقۀ نقاشان گروه "رابرت هنری" از شهر به عنوان پس‌زمینه‌ای برای نشان دادن فعالیت‌های انسانی استفاده کرده بودند، اما این هاپر بود که شهر را به عنوان موضوع مستقل و اصلی کارهایش انتخاب کرد. موضوع مورد علاقۀ او، مجموعۀ پیچیده‌ای از مصالحی چون فولاد، سنگ، سیمان، آجر، آسفالت و شیشه بود...