عکس عارف قزوینی عکاسی دوره‌ی قاجار
50,000 ریال – خرید

13

شعر به عنوان درس و دلیل ضربت / محمدعلی سپانلو

عکس‌نوشته‌ای از محمدعلی سپانلو.