>> شماره 48

شنا در آب‌های ولرم / سینا دادخواه

آینده به یک معنا چیزی جز بازیابی خلاق تکه‌های گذشته نیست. می‌گویم تکه‌ها و نه تمامی گذشته، تا بر این نکته تأکید کنم که بسیاری از اتفاقات و سرگذشت‌ها و حالات روحی که در طول زندگی از سر می‌گذرانیم، «اضافی» و «غیرضروری» هستند؛ بی‌ربط و بی‌مورد و تقلبی. وقتی به گذشتة تقریباً سی‌ساله که پشت سر گذاشته‌ام نگاه می‌کنم، نمی‌توانم به خودم بقبولانم که دست تقدیری مدبر و هوشمند آنها را رقم زده است. خِیر من در همه چیزهایی که برایم اتفاق افتاده نبوده. خیلی از دغدغه‌هایی که زمانی جدی و عمیق به نظر می‌آمدند، حالا پوچ و بی‌اعتبار شده‌اند و مصداق بارز وقت تلف‌کردن. بسیاری از آدم‌هایی که به زندگی‌ام راه داده‌ام، تجسم کامل آسیب روحی و روانی بوده‌اند. ..