1

شناگران / رابرت استور / برنا بهمنش

دو عکس. یکی شنای روز آغاز سال را نشان می‌دهد که در آن ساکنین شهر به سمت سواحل خالی و متروک رودخانۀ مجاور شهر سرازیر شده‌اند و دیگری مردمانی را نشان می‌دهد که در اطراف و درون یک استخر شنا، پخش شده‌اند و به شکل تک تک یا گروهی، اطراف استخری در پاریس، آفتاب می‌گیرند. موضوع هر دو تصویر -شناگران- خیلی سنتی و قدیمی نیست. اتمسفر، فضایی که در آن زندگی می‌کنند کاملا مدرن است ولیکن گرسکی آن‌ها را با حالتی سرد و خشک و خنثی عکاسی کرده است. ...