>> شماره 68

شناسنامه

صاحب امتیاز:مؤسسه غیرتجاری حرفه هنرمند زمان نو

مدیر مسئول: ایمان افسریان

سردبیر این شماره: فرشاد رستمی

مشاور سردبیر: مریم کهوند

با تشکر از: گلشید قنبری، امیر مصباحی

مدیرمالی و اجرایی: لیلا پوربابک

مدیرسازمان آگهی‌ها: صحرا محمدیان ‌پورامجدیان

مدیر هنری: پریسا امت‌علی

دبیر شبکه‌های مجازی: علیرضا احمدی‌ساعی

تبلیغات: ویدا شهراب، الهام سلیمان‌نژاد

فروش: کسری زاهدی، نیلوفر فرهود

ویراستار: محسن فرهمند

 

مؤلفان و هنرمندان: مسعودآقاشیری/ خاجاگ اپلیان/ کامران انصاری/ مصطفی اوجی/ ایوا برامبرگر / محمدرضا بقاپور /شری بلنکن شیپ / ابراهیم حقیقی / اسماعیل حقی نکیلجی اوغلو/ دامون خانجان‌زاده/ مامون ساکال/ مسعود سپهر/ فرانک سرافینی / رنه سوارد/ احمدعلی عسلی / مایکل فیلر / ماتیو کارتر/ جنیفرکالوزن/ جان کولارز/ مریم کهوند / دیوید گرتنر/ اریک گیل/ استیومتسون/ فرشید مثقالی/ امیرمصباحی/ تامی واکر/ امیلی وربافیشر/ رائول هاسمن/ امید هامونی/ جاشوا یافا/ شوشی یوشیناگا

 

مترجمان: غزاله ابراهیمی/ فرزانه آرین‌نژاد/ ابوالفضل توکلی‌شاندیز/ کیانا فرهودی/ مژگان قره/ گلشید قنبری/ مهدیه کُرد/ کتایون یوسفی