>> شماره 56

شناسنامه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شهریار توکلی

زیر نظر شورای نویسندگان

حرفه: عکاس: غزاله هدایت، رامیار منوچهرزاده

حرفه: نقاش: ایمان افسریان

حرفه: هنرمند: مجید اخگر

نقد فصل: بهزاد نژادقنبر

طراح نشانه(لوگو): قباد شیوا

مدیر اجرایی: لیلا پوربابک

طراح گرافیک: پریسا امت‌علی

روابط عمومی: صحرا محمدیان پورامجدیان

ویراستار: گل‌آرا جهانیان

نظارت چاپ: محمد شهابی

مسئول شبکه‌های مجازی: طلا وهاب‌زاده

واحد تبلیغات حرفه: هنرمند: 22857542

صحرا محمدیان  پورامجدیان: 09123984021

آرزو پنجه‌شاهی: 09197777063

شهرزاد ‌روایی: 09122024908

مؤلفان و هنرمندان: علیرضا احمدی‌ساعی / مجید اخگر / فرشید‌آذرنگ / هادی آذری / ایمان افسریان / امید بازماندگان / مايكل برمانس / مايكل برنسن / زانیار بلوری / رویين پاكباز / وحید حکیم / مژگان خادمی‌راد / علیرضا رضایی اقدم/ مُنا زهتابچی / مجید فتحی زاده ناصری / تيم گريفين / شِه‌مال مرتضایی / سیراک ملکنیان / مراد منتظمی / رامیار منوچهرزاده / مهران مهاجر / محمد رضا‌میرزایی / دِبورا مِیرس / صیاد نبوی / مهدی نصراله زاده / حمیده نوری نیارکی / غزاله هدایت

مترجمان:

ابوالفضل توكلی شانديز / مهديه كُرد / صالح نجفى / نغمه يزدان‌پناه / كتايون يوسفی