>> شماره 61

شناسنامه

صاحب امتیاز: شهریار توکلی

مدیر مسئول: ایمان افسریان

زیر نظر شورای نویسندگان

هنر جدید: تبارشناسی هنرمعاصر: مجید اخگر

هنر جدید: نیاکان دور و نزدیک: مهدی نصراله‌زاده

هنرجدید: ایران غزاله هدایت، ایمان افسریان

نقد فصل: بهزاد نژادقنبر

مدیرمالی و اداری: لیلا پوربابک

مدیر اجرایی: صحرا محمدیان ‌پورامجدیان

مدیر هنری: پریسا امت‌علی

صفحه‌آرا: گل‌کو حریری

ویراستاران: گل‌آرا جهانیان، لیلا پوربابک

امور چاپ :محمد شهابی

مدیریت فروش: سارا فیروز، محمد شهابی

واحد تبلیغات حرفه: هنرمند: گل‌کو حریری، آرزو پنجه‌شاهی، شهرزاد ‌روایی

 

مؤلفان و هنرمندان: پیتر آزبرن/ علیرضا احمدی‌ساعی/ مجید اخگر/ بلیک استیمسن/ خیزران اسماعیل‌زاده/ گلی امامی/ نازگل انصاری‌نیا/ یوزف بویس/ اِدریئن پایپر/ فوآد ترشیزی/ روکریت تیراوانیت/ جَسپر جانز/ وحید حکیم/ مسلم خضری/ آریاسب دادبه/ آرتور دانتو/ عباس دانشوری/ مارتا رازلر/ علیرضا رضایی‌اقدم/ زروان روحبخشان/ هارولد روزنبرگ/ منا زهتابچی/ همایون عسکری سی‌ریزی/ نفیسه عطاران/ شهاب فتوحی/ لیزا فیلیپس/ الن کپرو/ سول له‌ویت/ سحر مختاری/ مهران مهاجر/ بهزاد نژاد قنبر/ مهدی نصراله‌زاده/ لری ویتمن/ غزاله هدایت

 

مترجمان: آرش ابراهیمی‌فر/ ابوالفضل توکلی‌شاندیز/ سولماز خطایی‌لر/ فرید دبیر‌مقدم/ مهدیه کُرد/ صالح نجفی/ گلنار نریمانی/ مهدی نصراله‌زاده/ محمدرضا یگانه‌دوست/ کتایون یوسفی