>> شماره 74

شناسنامه

صاحب امتیاز: مؤسسه غیرتجاری حرفه هنرمند زمان نو

مدیر مسئول: ایمان افسریان

دبیر ایده‌ی فصل: مجید اخگر، غزاله هدایت

دبیر نقد فصل: علیرضا رضایی‌اقدم

دبیر درس‌گفتار تاریخ هنر و فرهنگ ایران: هدا اربابی

دبیر شبکه‌های اجتماعی: علیرضا احمدی ساعی

دبیر سایت: علیرضا رضایی‌اقدم

مدیراجرایی: صحرا محمدیان پورامجدیان

مدیر هنری: پریسا امت‌علی

مدیرمالی: نگار مختاری

مدیر فروش: نیلوفر فرهود

مدیر بازاریابی: سیاوش حاجی‌نظر

ویراستار و نمونه‌خوان: مریم مظفری

ویراستار ترجمه‌ها: مهدی حبیب‌زاده

سازمان آگهی‌ها‌: ویدا شهراب، شیوا خالصی، عسل نقی‌زاده

 

مؤلفان و هنرمندان اين شماره: هدا اربابی/ خيزران اسماعيل‌زاده/ رويين پاکباز/ آرياسپ دادبه/ الهه عبداله‌آبادی/ مهدی قادرنژاد حماميان/ شايان خالصی/ پويا کريم/ کلمنت گرينبرگ/ پيتر گلسی/ محمد مروستی/ مهران مهاجر/ ويليام جی. تی. ميچل/ محمدرضا ميرزايی/ صياد نبوی/ مايک ويور

 

مترجمان: الهام آقاباباگلی/ پيمان چهرازی/ مهدی حبيب‌زاده/ صالح نجفی/ کتايون يوسفی