شماره 24

شمایل‌نگاری نور در آثار گریگوری کرودسون / مارتین هوچلیتنر / سیدمهدی مقیم‌نژاد

اختصاص این مقاله به عنوان نور در آثار گریگوری کروسون به هدف پژوهش شیوه‌های ویژه مفهوم بصری‌ای که هنرمند به کار می‌بندد، توصیف کارکردهای متنوع نور در عکس‌های او، و تحلیل این آثار در مقابل پس‌زمینه ملاحظات تاریخی هنری نقش نور در هنر صورت گرفته‌است. ترکیب‌بندی، حالت، نمود، تأثیر و شمایل‌نگاری تصاویر کرودسون همگی موجب همپوشانی سه هدف متمایز برشمرده می‌شوند و چگونگی اهمیت فرم و حوهره نور در نزد این هنرمند آمریکایی را برجسته می‌کنند که آن را در آثاری با عناوینی چون «گرگ و میش»، «عجایب طبیعی»، «خانه رؤیایی»، و «تردید» به کار می‌بندد.