>> شماره 33

شرق از غرب / شادی قدیریان در گفت‌وگو با ایمان افسریان و مهران مهاجر

شادی قدیریان در گفت‌وگو با ایمان افسریان و مهران مهاجر

"شرق از غرب" گفتگويى است كه ايمان افسریان و مهران مهاجر با شادى قديريان، عكاسِ معاصر، انجام داده اند. صحبت بر سرِ تجربه هاى بین المللىِ شادى قديريان به عنوان يكى از شناخته شده ترين هنرمندانِ سالهاى اخير است. او از جرقه هاى معروفيتش در ايران به عنوانِ يک عکاسِ جوان می‌گوید. و از کمک های بی دریغِ کاوه گلستان و چگونگیِ راه یابیِ آثارش به خارج از ایران سخن می‌گوید.

در میانه گفتگو صحبت از عاملِ «اتفاق» در پروسه انتخابِ کیوریتورِ غربی می شود. درباره رز عیسی، کیوریتورِ لبنانی-ایرانی سخن به میان می آید. به عقیده شادی قدیریان، صرفِ اینکه کارِ تازه ای از ایران در آن سال های نخستینِ معرفیِ هنر ایران به جهان آمده بود. اینکه عکاسِ آن هم یک زن بوده، اتفاقِ مهمی به شمار می آمد و رز عیسی را جذبِ او کرد.

تحلیل گفتگوکنندگان

افسریان با اشاره به صراحتِ کارهای شادی قدیریان اذعان می دارد که از نظرِ او هنر در نقطه ای اتفاق می افتد که چیزی نگفته می ماند. بدین ترتیب دست به نقدِ آثارِ او می زند. مهران مهاجر اما می افزاید که ویژگی کارهای قدیریان، نمایشِ نوعی تقابل است. تقابلی بینِ سنت و مدرنیته یا فضای خصوصی و رخدادِ عامِ اجتماعی-سیاسی، به علاوه نوعی هویت زنانه و عکاسی صحنه آرایی شده، که شاید مجموعِ این عوامل موجبِ موفقیتِ کارهای قدیریان در دیدِ بیننده غربی شده باشد. در حالی که افسریان به بازخوردِ اجتماعیِ هنر در کارهای قدیریان می پردازد. مهاجر با نگاهی سنتی و عکاسانه از لذتِ حاصل از دریافتِ هنر می گوید.

به باورِ ایمان افسریان، چیزی در خودِ عکس‌هاست که اجازه نمی‌دهد مخاطب به ظرافت هایی که مهاجر تحلیل می کند دست پیدا کند. و آن «پرتره زنِ ایرانی» ست. قدیریان اما تصریح می کند که قرار نیست عکس هایش تصویرِ زنِ ایرانی را به غرب نشان دهد و این رسالتِ او نیست. او به انتقاد می گوید که در زمانِ برگزاریِ نمایشگاهِ «قاجار» از بی خبریِ غربی ها نسبت به فرهنگِ ایرانی یکه خورده بود. و نیاز به توضیحاتِ فراوان می یافت. همچنین مهاجر معتقد است که یک مجموعه عکس مسلماً یک نگاهِ جزئی است. و نمی تواند تفسیرِ اجتماعیِ دقیقی از وضعیتِ زنانِ ایرانی به دست بدهد.

در این گفتگو شادی قدیریان از دغدغه هایش به عنوانِ یک عکاسِ زنِ ایرانی و همینطور حسدِ اجتماعی موجود در جامعه هنری صحبت می کند.

برای دریافت گفتگو روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.

برای مطالعه‌ی بیشتر پیرامون عکاسی معاصر ایران اینجا را کلیک کنید.