33

شرق‌ شناسی و پس از آن / ایجاز احمد / محمدرضا یگانه‌دوست

مقاله‌ی «شرق‌شناسی و پس از آن» به قلم ایجاز احمد و با ترجمه‌ی محمدرضا یگانه‌دوست ابعاد گوناگون شرق شناسی را بررسی و تحلیل می‌کند. شرق‌شناسی در 1978 در بُرهه بسیار حساسی از تاریخ، در تاریخ ترکیب جمعیتی و سازمان دهی مجدد اتحاد سیاسی در ایالات متحده و در تاریخ تولیدات روشنفکری در کلان شهرها منتشر شد. هر یک از این وجوه در خور تشریح است زیرا همه آنها بر اینکه کتاب ها به، طورعام، در آن زمان چگونه خوانده می‌شدند و به طور خاص بر جایگاه خود این کتاب در تاریخ روشنفکری، تاثیر داشته‌اند... چنانچه به مطالعه شرق شناسی در ایران علاقه دارید، مقاله «شرقی‌سازی‌های غربی» را مطالعه کنید.

برای دریافت مقاله روی گزینه خرید کلیک کنید