شماره 65

شرحی از مواجهه با شیء در هنر امروز ایران /علیرضا رضایی‌اقدم

ما در محاصره‌ی اشیا هستیم. با هر حرکتی به شیء یا دسته‌ای از اشیاء معطوف می‌شویم و با استفاده‌ی روزانه‌ از اشیا با آ‌ن‌ها آمیخته می‌شویم. به تعبیری اشیا میانجی انسان و جهان‌اند و از این‌رو ماهیتی دوگانه دارند: اگرچه نسبت به ما عنصری بیرونی‌اند اما در عین‌حال انسان‌ساخته‌‌اند و در رابطه با ما معنا می‌یابند؛ و اگرچه برآمده از طبیعت‌اند اما نسبت به آن، عنصری «خارجی» و افزوده محسوب می‌شوند. از آن‌جا که زندگی انسان، زندگی در میان اشیا و با اشیا است، هر تحولی در آگاهی بشری و ساختارهای کلان جامعه، به تغییر در نوع اشیا و انحای رابطه‌ی ما با شیء منجر می‌شود.

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور