شماره 7

شخم / یوریک کریم‌مسیحی

وقتی در سال‌های ابتدایی مدرسه، معلم جغرافیایم گفت که: «زمین گرد نیست...» باورم نشد. گردی زمین یکی از مسلمات خدشه‌ناپذیر من و همسالانم بود. اما وقتی معلم نازنین در ادامه گفت: «... یه چیزیه مثل سرِ انسان!» دیگر علمی‌بودن این نظر در نگاهم رنگ باخت و از پنجره‌ی کلاس پرواز کردم به دنیای خیال و فانتزی...

برای دریافت رایگان مقاله روی گزینه‌ی خرید زیر تصویر کلیک کنید.