>> شماره 51

شبح‌های خانه‌ی خیابان مدیسن / مهسا بیگلو

امریکایی‌ترین موزه هنر امروز بار دیگر ویترین‌اش را در برابر مخاطب‌های جهانی‌ گسترده تا واپسین نمایش خود را در ساختمان شماره 945 خیابان مَدیسن ارائه‌ کند، و سپس بدرود. «مارسل برویر» معمار دانش‌آموخته باوهاوس، مکعب غول‌پیکرِ سازه موزه را در پاسخ به پرسشی که خود مطرح می‌کند طراحی کرده‌است: «یک موزه باید چه شکلی باشد؟ موزه‌ای در منهتن؟»