11

سیاست فضای طبیعی / اندی گروندبرگ / فرشید آذرنگ

هنگامی که انسلم ادامز در آوریل ۱۹۸۴ در گذشت. گرچه نه در جهان، اما در آمریکا، معروف‌ترین و ستوده‌ترین عکاس به شمار می‌رفت. او در دهه‌ی آخر زندگیش به آدمی پر سر و صدا و خبرساز - در تبلیغات تلویزیونی اتومبیل و بر روی جلد «تایم» ظاهر می‌شد، «پِلِی بوی» با او مصاحبه می‌کرد، مصاحبه‌ی خصوصی با ریگان [رئیس جمهور وقت امریکا] داشت - و عکس‌هایش به یادمان‌هایی عمومی تبدیل شده بود...