>> شماره 23

سولاریس تارکوفسکی و ارتباط آن با نقاشی / سیاوش روشندل

فیلم "سولاریس" تارکوفسکی داستانی عاشقانه است که براساس نوولی با تم علمی/تخیلی از نویسندۀ لهستانی، استایسلاو لم در 1972 در روسیه ساخته شده. سولاریس سیاره‌ایست که در آن ذهنیات انسان‌ها تجسم مادی پیدا می‌کند. پس از رسیدن اخباری مبنی بر وقایع اعحاب‌انگیز در سولاریس و بی‌خبری از فضانوردانی که در نزدیکی سولاریس مستقر شده‌اند، "کریس" روانکاو برای بررسی موضوع به سولاریس فرستاده می‌شود.