>> شماره 24

سوررئالیسم: امر شگفت‌انگیز در زندگی روزمرّه / بن هایمور / مجید اخگر

خطر آن وجود دارد که تلاش سوررئالیسم برای ناآشنا کردن امر آشنا (روزمره) خود به امری کاملا آشنا تبدیل شده باشد. اصطلاح«سوررئال» به بخشی از ارز رایج اجتماعی تبدیل شده‌است که در ارجاع به هر چیز استفاده می‌شود، از تبلیغات گرفته تا صحبت در مورد تجارب شخصی - این اصطلاح خود به چیزی روزمره تبدیل شده‌است. تامس کرو، مورخ هنر، معتقد است که سرنوشت آوانگارد هنری آن را «به بازوی پژوهش و گسترش صنعت فرهنگ» تبدیل کرده است (کرو، 257:1985).