67

سودای جمعی / مریم ملاصادقی

تراژدی ‌کمدی در نقاشی‌های مجید فتحی‌زاده