>> شماره 58

سوارکار آبی و پیدایش «عصر بزرگ معنویت» / ویلاند اشمید / نسرین هاشمی

سوارکار آبی و پیدایش «عصر بزرگ معنویت»

محور اصلی بحث ويلاند اشميد در مقاله «سواركار آبي و پیدایش عصر بزرگ معنویت» فرآیند شکل‌گیری و بینش گروهی از هنرمندان اکسپرسیونیسم است. هنرمندانی که موسوم به «گروه سوارکار آبی» هستند.

بخش نخست مقاله خلاصه‌ای از بینش گروه سوارکار آبی است. اشمید در جای جای مقاله این گروه هنرمندان را از نظر پیشینه‌ی اعضای آن، وابستگی‌شان به یکدیگر. سبک هنرمندان هر گروه، نزدیکی‌شان به طرز تفکر فرانسوی، خصوصیات زیباشناختی آثار و دیگر موارد در مقایسه با گروه «پل» بررسی می‌کند. اشمید به شکل‌گیری سالنامه سوارکار آبی و محتوای آن براساس ایده‌های مشترک واسیلی کاندینسکی و فرانتس مارک اشاره می‌کند. ایده‌هایی که خود کاندینسکی به دیکتاتورمآبی آن اذعان داشت. بینش اعضای گروه در روح این سالنامه و در هنر پدیدآورندگان آن، یعنی کاندینسکی مارک و ماکه در دوره‌ای بین 1910 تا 1914 بیان شده بود.

بخش دوم و نهایی مقاله به صورت اجمالی به فرآیند شکل‌گیری بسیار متنوع تک تک هنرمندان این گروه که ضمن مواجهه با مسائل گوناگون تکامل پیدا کردند، می‌پردازد. از منظر ویلاند اشمید پس‌زمینه‌ی معنوی‌اي که یکایک این هنرمندان آثارشان را در بستر آن به کمال رساندند. سه آرمان فکری را به نمایش مي‌گذاشت. آرمان اول متضمن آزادی اساسی و بدون حد و مرز در هر گونه تلاش هنری بود. دومين موضوع ترکیب بود كه اين هنرمندان را به خود مشغول كرده بود. اما تز سوم به تجسم هنر در قلمرو عرفان مربوط بود. ویلاند اشمید در تلاش است که هریک از این سه آرمان را به صورت مختصر در بخش دوم مقاله خود توضیح دهد.

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.

بخشی از مقاله:

[...] هنرمندانی که «گروه سوارکار‌ آبی» را به وجود آوردند در مقایسه با جمع هنرمندانی که «گروه پل» را تشکیل دادند دارای پیشینه‌‌های بسیار مختلفی بودند. رابطه‌ی میان اعضای این گروه بسيار سست‌‌تر از روابط گروه پل بود و حدود دوسال‌ونیم بعد پراکنده شدند. هنرمندان سوار‌کار آبی به‌واسطه‌ي آرمان‌‌هایي مشترک با يكديگر در پيوند بودند. آنها یک سالنامه‌ی جمعی تحت عنوان سوار‌کار آبی تهیه کردند. گروه نام خود را از آن گرفت. نمایشگاه‌‌های مشترک ترتیب داده می‌شد که به سراسر آلمان می‌رفت. با این حال هنرمندان سوارکار آبی هرگز سبک مشخصی را به وجود نیاوردند و از این نظر نیز با هنرمندان گروه پل که دست‌کم در ابتدای کار سبک بسیار همسانی داشتند متفاوت بودند. ...