54

سه گانه‌ای درباره‌ی نیکزاد نجومی / محمودرضا بهمن‌پور

نیکزاد نجومی یکی از هنرمندان مهاجر ایرانی است که با تلاشی سی و چند ساله در خارج از ایران به مقبولیتی در آن‌سو و گویا در این‌سوی آب‌ها رسیده است.گرچه توجه و علاقه به ایران از ذهن او خارج نشده، اما در نیویورک احساس راحتی می‌کند، این شهر را به خوبی می‌شناسد ودر عین حال مدام در تلاش است از رخدادهای هنری شهر به‌ویژه آن بخش که به ایران و ایرانیان مربوط می‌شود دور نماند.