47

سه پرسش درباره‌ی عکاسی و سینما / آنیس واردا / فاطمه اعرابی

۱. فکر می‌کنید در کدام فیلم یا فیلم‌ها، عکس (فعل عکاسی‌) عادلانه‌ترین نقش خود را داراست؟

۲. آیا عکاسی‌ چیزی درباره سینما به شما می‌‌آموزد؟ و یا بر عکس؟

۳. عکاسی‌ و سینما: پسر عموهای صمیمی‌ یا برادرانی که به خون هم تشنه‌اند؟

من آگراندیسمان را خیلی‌دوست داشتم. در این فیلم آنتونیونی افراط مضحکِ یک عکاس‌ِ مد معروف و شیفتگی وسواس‌گونه او به کار خود را به نمایش می‌گذارد. در این داستان، عکاسی‌ تبدیل به لوحی راز گونه می‌شود. تصویر عکاسی راز‌هایش را نگاه می‌دارد و از خود در برابر نگاه‌های خیره دفاع می‌کند. ...

برای دریافت رایگان مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید.