سیندی شرمن «بدون عنوان» (شماره‌ی ۲۱) ۱۹۷۸
50,000 ریال – خرید

1

سه نفر روی نیمکت / گفت‌وگوی جمعی مهران مهاجر، مسعود اسکندری و فرهاد فخریان

گفت‌وگوی جمعی مهران مهاجر، مسعود اسکندری و فرهاد فخریان