1

سه بیانیه / ادوارد هاپر / بتی آواکیان

سه متن پیش‌رو کامل‌ترین و منسجم‌ترین بیاناتی است که "ادوارد هاپر" در مورد اهداف و عقاید خود در نقاشی نوشته است. اولین بیانیه در سال 1933 با عنوان "یادداشت‌هایی در مورد نقاشی" در کاتالوگ نمایش‌گاه آثارش در محل موزۀ هنرهای مدرن منتشر شد. بیانیۀ دوم که هیچ‌گاه قبلاً منتشر نشده بود، نامه‌ای است به تاریخ 29 اکتبر 1939 خطاب به "چارلز". "سایر" مدیر وقت گالری ادیسن در مورد یکی از آثارش به نام "حلقۀ پل منهتن" که در انحصار گالری بود و بیانیۀ سوم در بهار سال 1953 در نشریۀ "ریالیتی" چاپ شده است.