>> شماره 58

سندرم آلمانی / پیتر واتسون / سمانه ناظری

کتاب لوکاچ با عنوان ویرانی عقل نگاهی دارد به «راهی در فلسفه که به هیتلر ختم می‌شود». این کتاب یکی از اولین قدم‌ها در مسیری بود که بعدها بسیار رایج شد، از لودویگ گومپلوویچ و هیوستن استوارت چمبرلین تا ویلهلم دیلتای، فردیناند تونیس، ماکس وبر و اوسوالد اشپنگلر تا ماکس شلر، مارتین هایدگر، کارل یاسپرس و کارل اشمیت. لوکاچ یکی از اولین کسانی بود که به وضعیت «به‌تأخیرافتاده»ی آلمان در فرایند رشد سرمایه‌داری اشاره کرد و نیز به درماندگی و بینوایی روشنفکران آلمانی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و بدبینی فرهنگی آنها. او در وهله‌ی نخست این مسئله را به ایدئالیسم کانت نسبت می‌دهد که «ارزشی مثبت به شهود بخشید» و به زعم لوکاچ آن را با شکلی از حیات‌گرایی درهم آمیخت که در کنار دیگر مسائل، مانع از آن شد که مارکسیسمی عقلانی‌تر و علمی‌تر در آلمان شکل بگیرد، آلمانی که «مبارزات طبقاتی» در آن معنایی متفاوت با جاهای دیگر داشت.