شماره 46

سمفونی پوسترهای پاشنه بلندِ قرمز / مرجان زاهدی

طراحی گرافیک همچون دیگر رشته‌های حوزه دیزاین همواره برآمده و متأثر از شرایط اجتماعی ــ تاریخی بوده است. این تأثیر‌پذیری از زمان انقلاب صنعتی و با شتاب‌گرفتن روند تحولات اجتماعی، موجب شده تا این رشته هر زمان شکل تازه‌ای پیدا کند. برای مثال، اوج‌گیری جنبش ساخت‌گرایی در طراحی گرافیک روسیه کاملاً هم‌راستا با اهداف انقلابی جامعه آن روزگار شوروی و رسیدن به باورهای آرمان‌گرایانه جمعی و پرهیز از گرایش‌های فردی بود. بنابراین برای درک و شرح تحولات در حوزه طراحی گرافیک باید مجموعه‌ای از شرایط را به‌طورهمزمان بررسی کرد. درک و شرح وضعیت طراحی گرافیک ایران نیز از این مقوله مستثنی نیست و بنابراین برای مطالعه وضعیت موجود باید شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را توأمان در نظر داشت.