>> شماره 55

سمفونی نشانه‌ها؛ نگاهی به جایگاه متن و زمینه در خوانش آثار گرافیک شهری / بهنام اُسروش

فندهای مختلف بصری، توجه مخاطب را به سمت اثر جلب نموده و وی را ترغیب به دریافت پیام اثر کند. چه این اثر یک پوستر باشد و چه تابلوی یک مغازه، تا دیده نشود، تا حداقل لحظه‌ای نگاه مخاطب را به خود جلب نکند، کارکرد ارتباطی‌اش را به انجام نرسانده است...