شماره 63

سقوط آزاد: آزمایشی فکری با پرسپکتیو عمودی / هیتو اشتایرل / کتایون یوسفی

فرض کنید در حال سقوط‌اید، اما زمینی در کار نیست. بسیاری از فلاسفه‌ی معاصر به این موضوع اشاره کرده‌اند که شاخصه‌ی روزگار ما وضعیت جاریِ بی‌پایه‌بودن [groundlessness] است؛ هیچ مبنای باثباتی که بتوان ادعاهای متافیزیکی یا اسطوره‌های سیاسی بنیادی را بر آن بنا کرد تصورپذیر نیست. در بهترین حالت، ما با تلاش‌هایی گذرا، وابسته به وضعیت آینده و ناتمام برای استوارکردن پایه‌ها مواجه‌ایم، اما اگر برای زندگی‌های اجتماعی و بلندپروازی‌های فلسفی‌مان هیچ پایه‌ی محکمی موجود نیست، نتیجه باید وضعیت سقوط آزاد باشد، به‌طور دائمی یا منقطع، هم برای اشیا و هم برای موضوعات؛ اما چرا متوجه آن نیستیم؟ ...

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور