57

مکتب سقاخانه در تصویر تاریخ/ خیزران اسماعیل‌زاده

مقاله «سقاخانه در تصویر تاریخ؛ بازخوانی جریان سقاخانه در بستر تاریخ مدرنیسم‌ فرهنگی» به قلم خیزران اسماعیل‌زاده است.

اکنون پس از حدود پنجاه سال، بازگشت به «سقاخانه» و کاویدن خاستگاه‌های آن،بیش از هرچیز بر جایگاه ویژه‌ی آن در هنر نوگرای ایران اشاره دارد. این اهمیت تا چه حد ناشی از ویژگی‌های درونماندگار این جریان بوده. یا به دلیل حمایت‌های خاص. همخوانی با گفتمان‌های حاکم. یا اثرگذاری بر جریانات بعدی برساخته شده. پرسشهایی‌ست که همواره گرد نام «سقاخانه» طرح شده. شهرت و اهمیت آن را دستمایه‌ی تردید قرار داده است. زدودن زنگار نوستالژی از مقوله‌ی هنر و فرهنگ در دهه‌ی 40 خورشیدی باوجود تمام انگاره‌های پرزرق و برق آن و دست کشیدن از ایده‌ی هنرمندانی نابغه که تاریخ دیگر مانند آن‌ها را در هنرهای تجسمی ایران تکرار نکرد. شاید راهی باشد برای نزدیک شدن به این دوره از تاریخ و نگاه دقیق‌تر به سقاخانه.

برای فهم آنچه سقاخانه شد، از کجا آغاز کنیم؟

بناست این متنْ مکتب مزبور را در یک بستر تاریخی ببیند. آن را در زمینه‌های وسیع‌تر فرهنگی تحلیل کند. اینکه به دلیل ویژگی‌های فرمی و محتوایی خود چطور می‌تواند بازتابنده‌ی سرشت مدرنیسم فرهنگی در ایران باشد. و این‎که سیاست‌های فرهنگی حاکمان وقت چگونه بود. و همینطور گفتمان‌های هژمونیک روشنفکری در طی نیم‌قرن چطور به یک نقطه‌ی واحد و تا حدی مورد توافق دست یابند. اگرچه در اینجا این مکتب در پیوند با مفاهیم دیگر معنا می‌یابد. مفاهیمی چون مدرنیسم، ملیّت، ملّت ـ دولت‌سازی، سیاست‌های فرهنگی و گفتمان‌های روشنفکری دیده می‌شود. اما خط سیر نقاشی نوگرای ایران از آغاز تا سقاخانه ضمن گفتمان‌های کلی مد نظر خواهد بود. همچنین درباره‌ی ویژگی‌های نقاشانه و فرمی، خاصیت «شمایلی» این جریان و ارتباطش با مدرنیته ناتمام در ایران تفسیری ارائه خواهد شد. توضیح این‎که، تلاش شده برای بیان دلایل ارتباط این مکتب با زمینه‌های اثرگذار. تا جایی‌که ممکن است، واسطه‌های رابط و نه لزوماً تأثیرات علت و معلولی بین جزء سقاخانه و کلیت سیاسی ـ فرهنگی دیده شود. در اینجا، خواندن تاریخ سقاخانه از چند دهه پیش و با اولین گام‌های ورود مدرنیسم و سیاست‌های فرهنگی دولت پهلوی آغاز می‌شود...

برای دریافت مقاله روی گزینه‌ی خرید کلیک کنید. 

برای مطالعه‌ی همه‌ی مقالات خیزران اسماعیل‌زاده اینجا را کلیک کنید.