مارکو گریگوریان گل و رزین روی تخته 1345
50,000 ریال – خرید

57

سقاخانه در تصویر تاریخ؛ بازخوانی جریان سقاخانه در بستر تاریخ مدرنیسم‌ فرهنگی / خیزران اسماعیل‌زاده

اکنون پس از حدود پنجاه سال، بازگشت به «سقاخانه» و کاویدن خاستگاه‌های آن، با برشمردن سهم بالای این «جریان» در معدود نقدها، تاریخ‌نگاری‌ها و تحلیل‌های مکتوب و جدی پیرامون هنرهای تجسمی معاصر، بیش از هرچیز بر جایگاه ویژه آن در هنر نوگرای ایران اشاره دارد. این اهمیت تا چه حد ناشی از ویژگی‌های درون‌ماندگار این جریان بوده یا به دلیل حمایت‌های خاص، همخوانی با گفتمان‌های حاکم، یا اثرگذاری بر جریانات بعدی برساخته شده، پرسش‌هایی‌ست که همواره گرد نام «سقاخانه» طرح شده و شهرت و اهمیت آن را دستمایه تردید قرار داده است. زدودن زنگار نوستالژی از مقوله هنر و فرهنگ در دهه 40 خورشیدی باوجود تمام انگاره‌های پر‌زرق و برق آن و دست کشیدن از ایده هنرمندانی نابغه که تاریخ دیگر مانند آنها را در هنرهای تجسمی ایران تکرار نکرد، شاید راهی باشد برای نزدیک شدن به این دوره‌ از تاریخ و نگاه دقیق‌تر‌ به سقاخانه.