74

سرگشتگیِ ایده‌ها در غیابِ فرم/ پویا کریم

به بهانه‌ی نمایشگاه گروهی عکس «شریعتی، پوشه‌ی دوم» گالری آریا و دیلمان