8

سرود رؤیاها / الکساندرا شرلز / فرهاد صبوری

ده عکسی که در نمایشگاه آثار ایلیا گاوین در معرض دید قرار گرفته‌اند به درک بیشتری نیاز دارند چرا که شکل ظاهری آن‌ها نیز بسیار غیر عادی می‌نماید. بطور نمونه درختی که توسط بطری‌های پوشیده شده، کتی که توسط مدارهای الکتریکی روی آن دوخته شده است و یا جعبه‌ای که در میان یک گیره‌ی فلزی قرار گرفته از آن زمره می‌باشند.