3

سرزمین مادری / ای. دی. کولمن / سالومه منوچهری

جولای گذشته در گاید هال همپتون شرقی، گفتگویی داشتم در خصوص سانسور؛ در طول پرسش و پاسخ متعاقب این گفتگو، با شخصی روبرو شدم که به شدت از این خبر ناراحت بود که سالی مان، عکاسی از خانواده‌اش را رها کرده است – یعنی همان کاری که او سالهای سال بدان می‌پرداخت و یک سری از این تصاویر نیز برای او اعتبار و شهرت فراوانی همراه آورده بود – تا بر طبق آگهی نمایشگاه پاییزه بعدی‌اش، بر روی چشم‌انداز کار کند.