50

سرزمین سراب‌ها / داریوش شایگان

سرزمین سراب‌ها (Terre de mirages) تنها رمان داریوش شایگان تا به امروز است و شاید یکی از شخصی‌ترین آثار او. رمان که به صورت نامه‌نگاری ( epistle ) نوشته شده، بستری بوده است برای بیان تجربه‌ها و دغدغه‌های شایگان درباره فرهنگ‌های شرقی و غربی، ایرانی و فرانسوی، از زبان کاوه و ماریان. یکی از بارزترین این تجربه‌ها و دغدغه‌ها، دغدغه ماندن و رفتن است. ...