3

سرزمین جنگ‌های داخلی / دیوید لوی اشتراوس / فرهاد صبوری

همانند عکسهای بخصوصی که توسط رابرت مپل تورپ و انئرس سرانو گرفته شده‌اند، تصاویر تهیه شده توسط سالی مان از فرزندانش که در حال بزرگ شدن در ویرجینیا هستند نیز به دلایل متعددی (که ربطی به کیفیت و چگونگی کار ندارد) شناخته شده هستند. ...