عکسی از تزوتان تودوروف تزوتان تودوروف tezvetan todorov
50,000 ریال – خرید

22

سخنی درباره‌ی “آوانگارد و تمامیت‌خواهی” / مهدی نصراله‌زاده

در نگاه نخست، مقاله تودوروف کمی زمخت یا بهتر است بگویم درشت‌بافت به نظر می‌رسد. در طول مقاله معلوم می‌شود که "و" بین آوانگارد و تمامیت‌خواهی به معنای مترادف دانستن این دوست: آوانگارد تمامیت‌خواه و تمامیت خواهیِ آوانگارد است. درشت بافت خواندنِ مقاله از آن روست که به نظر می‌رسد دلایل ارائه شده برای برابر دانستن این دو با یکدیگر (اگر اصلاً بپذیریم که گفته‌های تودوروف از سنخ استدلال و بحث منطقی است) و قایل شدن به اینهمانی آوانگارد هنری با استالینیسم، نازیسم و فاشیسم کمابیش یکسویه و غیرانتقادی است. ...